Logowanie

Przydział studentów na fakultety ogólnouczelniane

Szanowni Panstwo,

w poniższym pliku do pobrania zawarte są przydziały na fakultety dla studentów wszystkich kierunków. 
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl