Logowanie

grupa 170PM

Dnia 15.11.2018 zajęcia „Metodyka pracy asystenta rodziny” z Panią mgr D. Podgrodzką – Oleńko odbędą się w godz. 9.00 - 14.00

w Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku

ul. Polanki 121

(zbiórka przed DPS)W tym dniu również będzie przeprowadzone zaliczenie przedmiotu.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl