Logowanie

Konsul z Ambasady USA w Trójmieście: spotkania dla studentów w dniach: 23 - 24.10.2018r.


Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Camp Counselors USA-Poland, partner Departamentu Stanu, zapraszają na otwarte spotkania z dyplomatą amerykańskim w Trójmieście.
W dniach 23-24 października 2018 konsul Brian Selman przedstawi możliwości wyjazdu do Stanów dla studentów:

- studia w USA: możliwości dofinansowania oraz proces aplikacyjny

- praktyki i staże dla studentów oraz absolwentów w okresie studiów oraz do 1 roku po ukończeniu studiów

- programy wymiany wakacyjnej, niekolidujące z zajęciami w trakcie roku akademickiego oraz lekcjami w roku szkolnymPlan spotkań otwartych - wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny:

23 października 2018 roku, wtorek

godzina 10:00: Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, aula B, więcej informacji: www.bit.ly/konsulUSAnaUG

godzina 12:00: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, audytorium 007, więcej informacji: www.bit.ly/konsulUSAnaPG

godzina 16:00: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, sala B004, więcej informacji: www.bit.ly/konsulUSAnaWSB

godzina 18:00: Olivia Business Centre, Olivia Star, 1. piętro, sala 1.17, więcej informacji: www.bit.ly/konsulUSAspotkanie  

24 października 2018 roku, środa

godzina 12:30: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, aula, więcej informacji: www.bit.ly/konsulUSAnaWSAiBPrelegenci:

Brian Selman, Vice Consul, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie

Brian Selman jest dyplomatą w randze Vice Konsula w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Jest to jego pierwsza placówka dyplomatyczna w której pełni służbę jako pracownik Departamentu Stanu USA. Brian przebywał już wcześniej w Europie jako student oraz nauczyciel języka angielskiego - trzykrotnie mieszkał w Rosji w miastach Moskwa, Santk Petersburg oraz Vladimir. Przed dołaczeniem do korpusu dyplomatycznego, pracował na Politechnice w Teksasie jako Doradca do spraw Studiów Zagranicznych. Pan Konsul posiada dwa tytuły licencjackie - Russian Studies oraz International Relations, oraz skończone studia magisterskie z zakresu Russian, East European and Eurasian Studies na Uniwersytecie w Teksasie.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl