Logowanie

Zaliczenia u prof. dr hab. Astrid Męczkowskiej - Christiansen odbędą się w dniu 20.09.2018r.

Zaliczenia u prof. dr hab. Astrid Męczkowskiej - Christiansen odbędą się w dniu 20.09.2018r. w gabinecie 107/5 z następujących przedmiotów:

od godziny 12.00 -13.00 - Dydaktyka ogólna
od godziny 13.00- pozostałe przedmioty:
                        - Wczesna edukacja matematyczna
                        - Socjologiczne podstawy edukacji
                        - Wprowadzenie do psychologii 
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl