Logowanie

Wybór specjalności dla grupy 170 PM

Wszystkie osoby z grupy 170PM, które nie były na wyborze specjalności, mają do 16 stycznia zgłosić się do dziekanatu w celu uzupełnienia informacji.
Po tym dniu, studenci, którzy nie dokonały wyboru, zostaną przydzieleni odgórnie do poszczególnych specjalności.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl