Logowanie

Decyzje dotyczące IOSa

Informujemy, że zostały już rozpatrzone wnioski o Indywidualną Organizację Studiów (IOS).

Osoby które otrzymały IOS maja już zmieniony status na Wirtualnej Uczelni.

Pozostałe osoby nie otrzymały zgody. Wszystkie osoby, które nie otrzymały zgody na IOS zapraszamy na rozmowę do Dziekana WNHiS w dniu 16.10.2017r. o godz. 10.00
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl