Logowanie

Legitymacje dla nowych studentów !!!

Odbiór legitymacji odbędzie się w dniu Wydziałowej Inauguracji 04.10.2017 od godz. 13.00 w Dziekanacie p. 107A/5

Przed odbiorem należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł na konto bankowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl