Logowanie

Przeniesione egzaminy poprawkowe u dr hab. A. Męczkowskiej-Christiansen

Egzaminy poprawkowe u dr hab. Astrid MĘCZKOWSKIEJ-CHRISTIANSEN

przeniesione z dnia 29.09.2017r. na dzień 2 października 2017 r. godz. 11.00
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl