Logowanie

Obrony we wrześniu

UWAGA!!!19.09.2017 r. odbędą się o godz. 10.00

obrony prac licencjackich i magisterskich

Osoby zainteresowane, proszone są o kontakt ze swoim promotorem i złożenie stosownego podania w Dziekanacie WNHiS najpóźniej do dnia 12.09.2017 r.

Jednocześnie informujemy, że prace dyplomowe wraz z opiniami promotora i recenzenta oraz wydrukiem z systemu plagiat, muszą zostać przekazane do Dziekanatu WNHiS również do 12.09.2017 r.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl