Logowanie

Zmiana godziny Egzaminów poprawkowych i dodatkowych konsultacje u dr hab. A. Męczkowskiej-Christiansen, prof. AMW

Egzaminy i zaliczenia poprawkowe z przedmiotów:

1. Dydaktyka ogólna
2. Socjologiczne podstawy edukacji
3. Pedeutologia
4. Wczesnoszkolna edukacja matematyczna

oraz dodatkowe konsutalcje u dr hab. A. Męczkowskiej-Christiansen odbędą się 07.07.2017 r. o godz. 14.00 14.40 (po zakończeniu obron) w gab. 107/5
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl