Logowanie

Egzamin poprawkowy u dr hab. E. Zalewskiej, prof AMW

Egzamin poprawkowy u dr hab. E. Zalewskiej, prof AMW z przedmiotu: "Edukacja przedszkolna z metodyką" odbędzie się 07.07.2017 r. o godz. 10.00 w s. 225/5 
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl