Logowanie

Dodatkowe uprawnienia w suplemencie

Szanowni studenci.
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby mieć wpisane dodatkowe uprawnienia/osiągnięcia w suplemencie (np. działalność w kołach studenckich), proszony jest o złożenie podania wraz z załącznikiem potwierdzającym w/w osiągnięcia do Dziekanatu do dnia 30.06.2017 r.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl