Logowanie

Egzamin komisyjny z przedmiotu Kierowanie ludźmi w działalności obronnej

Egzamin komisyjny z przedmiotu Kierowanie ludźmi w działalności obronnej odbędzie się 01.04.2016 r. o godz. 12.00 w s. 110A/5
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl