Logowanie

Praktyki - stosunki międzynarodowe

Informujemy, że osoby idące na praktykę muszą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wszystkich studentów będących na praktyce lub wybierających się na nią prosimy o dostarczenie kserokopii polisy lub zaświadczenia z numerem polisy do Dziekanatu WNHiS


Opiekun praktyk – dr Iwona Jakimowicz-Ostrowska


Regulamin praktyk - zobacz!

Dekalog Praktykanta

Baza instytucji rekomendowanych do odbywania praktyk


Schemat przebiegu praktykna kierunku SM studia II stopnia

Schemat przebiegu praktykna kierunku SM studia I stopnia

Plan praktykSubskrybuj to źródło RSS
projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl