Logowanie

Praktyki - stosunki międzynarodowe

Informujemy, że osoby idące na praktykę muszą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wszystkich studentów będących na praktyce lub wybierających się na nią prosimy o dostarczenie kserokopii polisy lub zaświadczenia z numerem polisy do Dziekanatu WNHiS


Opiekun praktyk – dr Iwona Jakimowicz-Pisarska

Zarządzenie nr 4/ZD/2017: w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyk na kierunku stosunki międzynarodowe

Konsultacje w sprawie praktyk:
- 06.03: 11:30-13:00
- 10.04: 9:00-10:30
- 15.05: 9:00-10:30

Subskrybuj to źródło RSS
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl