Logowanie

Stosunki Międzynarodowe Zagadnienia

 

dr hab. Jerzy KOJKOŁ, prof. AMW

Dziekan WNHIS

www.jerzykojkol.pl

Zagadnienia egzaminacyjne:

Współczesne religie wobec bezpieczeństwa

Filozofia

Filozofia polityki 

Podstawy efektywnego studiowania


 

dr Gracjan CIMEK

Zastępca Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych

Zagadnienia egzaminacyjne:

Globalizacja i regionalizacja

Przemiany cywilizacyjne współczesnego świata


 

prof. dr hab. Stanisław Żerko

Zagadnienia egzaminacyjne:

Historia Polski w XX i XXI w.

Historia stosunków międzynarodowych

Państwa Europy Środkowo-Wschodniej w SM


Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych 

Współczesne problemy migracji

Wybrane problemy Bliskiego Wschodu 

Polska polityka wschodnia 

 

Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych
dr hab. Adam KOSIDŁO, prof. AMW

Zagadnienia egzaminacyjne:

 

dr Iwona JAKIMOWICZ-OSTROWSKA

Zagadnienia egzaminacyjne

 

dr Patrycja BAŁDYS

Zagadnienia egzaminacyjne:

Komunikacja interpersonalna

Międzynarodowa polityka społeczna

Wstęp do badań politologicznych 

 

dr Roman KRAIŃSKI

Zagadnienia egzaminacyjne

 

dr Andrzej ŁAPA

Zagadnienia egzaminacyjne

 

dr Svitlana Lizakowska

Zagadnienia egzaminacyjne:

Międzynarodowe prawo publiczne

 

dr hab. Piotr SEMKÓW, prof. AMW

Dziekan WNHiS

Kierownik Katedry Marynistyki

Zagadnienia egzaminacyjne

 drzewiceki

dr Andrzej DRZEWIECKI

Zastępca Dyrektora Katedry Marynistyki

Zagadnienia egzaminacyjne

dr Mariusz Kardas

Zagadnienia egzaminacyjne
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl