Logowanie

Stosunki Miedzynarodowe Karty przedmiotów

 

dr hab. Jerzy KOJKOŁ, prof. AMW

www.jerzykojkol.pl

Karty przedmiotów:

Filozofia polityki


Podstawy efektywnego studiowania 

Filozofia

 

dr Gracjan CIMEK

Karty przedmiotów:

Globalizacja i regionalizacja

Rosja w polityce międzynarodowej

Geografia polityczna i geopolityka

Przemiany cywilizacyjne współczesnego świata
  

prof. dr hab. Stanisław ŻERKO

Karty przedmiotów:

Historia Stosunków międzynarodowych


Polska w XX i XXI wieku

Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych

Współczesne problemy migracji

Polska polityka wschodnia

Wybrane problemy Bliskiego Wschoduu
 


prof. dr hab. Adam KOSIDŁO


Karty przedmiotów:


Dyplomacja jako instrument polityki

Dyplomacja międzynarodowa

Rola ChRL w Stosunkach Międzynarodowych

Regionalizm i izolacjonizm w XXI wieku

Wybrane Problemy Afryki

Podstawy bezpieczeństwa narodowego

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego 

 

mgr Paweł KUSIAK

Karty przedmiotów:

Debata i spór polityczny

 

dr Iwona JAKIMOWICZ-OSTROWSKA

Karty przedmiotów:

Wprowadzenie do praktyk

Prawa i obowiązki studenta

Język angielski w stosunkach międzynarodowych

International relations in English

Przygotowanie do praktyk

Międzynarodowe stosunki polityczne

Język angielski w stosunkach międzynarodowych  baldys

dr Patrycja BAŁDYS

Karty przedmiotów:

Społeczeństwo obywatelskie w działaniu

Polityka kulturalna

Seminarium dyplomowe

 

dr Roman KRAIŃSKI

Karty przedmiotów:

Finanse publiczne

Wprowadzenie do ekonomii

Podstawy zarządzania organizacjami i zasobami ludzkimi

Podstawy organizacji i zarządzania

Międzynarodowe Rynki Finansowe

dr Stanisław Musiał

Karty Przedmiotów:

Współczesne systemy polityczne 

Wstęp do stosunków międzynarodowych

Prawo międzynarodowe publiczne

Rola Francji w polityce międzynarodowej

Rola USA w Stosunkach międzynarodowych

Nauka o Państwie i Prawie

Nauka o Państwie

Seminarium dyplomowe

 

dr Andrzej ŁAPA

Karty przedmiotów:

Socjologia stosunków międzynarodowych

Elementy statystyki

 

dr hab. Piotr SEMKÓW, prof. AMW

Karty przedmiotów:

Siły zbrojne wybranych państw świata

Rola służb specjalnych w polityce międzynarodowej 

Służby specjalne wybranych państw świata

Historia Polski- wybrane aspekty

 023

dr Wincenty Karawajczyk


 gogol

dr hab Bogusław GOGOL


Karty przedmiotów:


Podstawy stosunków międzynarodowych 

Propaganda i opinia publiczna 

Teoria polityki

Myśl polityczna

Teoria Stosunków Międzynarodowych

Seminarium


Zdjecie Grzegorz Majkowski
dr hab Grzegorz Majkowski

Karty przedmiotów:

Komunikacja międzykulturowa


DominikaTracz

mgr Dominika Wyszyńska

Karty przedmiotów:


 
  dr Svitlana Lizakowska

Karty przedmiotów:

Ochrona własnosci intelektualnejdr Gracjana DUTKIEWICZ

Karty przedmiotów:

Rola elit w polityce państwa

Polityka publiczna

Samorząd terytorialny w wybranych państwach świata   


MIL 4848 dr Monika Chojnacka

Karty przedmiotów:
 
dr Iwona KRÓLIKOWSKA

Karty przedmiotów:

Diagnoza kompetencji osobowych i zawodowych oraz projektowanie swojego rozwoju


projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl