Logowanie

Stosunki Miedzynarodowe Karty przedmiotów

 

dr hab. Jerzy KOJKOŁ, prof. AMW

www.jerzykojkol.pl

Karty przedmiotów:

Filozofia polityki


Podstawy efektywnego studiowania 

Filozofia

 

dr Gracjan CIMEK

Karty przedmiotów:

Rosja w polityce międzynarodowej

Globalizacja i regionalizacja

Geografia polityczna i geopolityka

Przemiany cywilizacyjne współczesnego świata
 
Rosja w Stosunkach Międzynarodowych 

prof. dr hab. Stanisław ŻERKO

Karty przedmiotów:

Państwa Europy Środkowo-Wschodniej w stosunkach międzynarodowych 

Historia Stosunków międzynarodowych

Polska polityka Wschodnia

Wybrane problemy Bliskiego Wschodu


Mniejszości etniczne

Polska w XX i XXI wiekuPolska w XX i XXI wieku

Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych

Współczesne problemy migracji 


prof. dr hab. Adam KOSIDŁO


Karty przedmiotów:

Dyplomacja jako instrument polityki

Dyplomacja

Dyplomacja międzynarodowa

Rola ChRL w Stosunkach Międzynarodowych

Regionalizm i izolacjonizm w XXI wieku

Wybrane Problemy Afryki

Podstawy bezpieczeństwa narodowego


 

mgr Paweł KUSIAK

Karty przedmiotów:

Debata i spór polityczny

 

dr Iwona JAKIMOWICZ-OSTROWSKA

Karty przedmiotów:

Wprowadzenie do praktyk

Prawa i obowiązki studenta

Język angielski w stosunkach międzynarodowych

Język angielski w stosunkach międzynarodowych 

International relations in English

Przygotowanie do praktyk

Międzynarodowe stosunki polityczne

Ewaluacja praktyk
 

dr Patrycja BAŁDYS

Karty przedmiotów:

Społeczeństwo obywatelskie w działaniu

Nowe ruchy społeczne i polityczne


 

dr Roman KRAIŃSKI

Karty przedmiotów:

Podstawy zarządzania organizacjami i zasobami ludzkimi

Podstawy organizacji i zarządzania

Międzynarodowe Rynki Finansowe

dr Stanisław Musiał

Karty Przedmiotów:

Wstęp do stosunków międzynarodowych

Rola Stanów Zjadoczonych w stosunkach międzynarodowych I i II st


Regionalne organizacje bezpieczeństwa

Rola Francji w polityce międzynarodowej

Rola USA w Stosunkach międzynarodowych

Nauka o Państwie i Prawie

Nauka o Państwie


 

dr Andrzej ŁAPA

Karty przedmiotów:

Socjologia stosunków międzynarodowych

Wprowadzenie do badań społecznych

Podstawy socjologi

Elementy statystyki

 

dr hab. Piotr SEMKÓW, prof. AMW

Karty przedmiotów:

Służby specjalne wybranych państw świata

Rola słóżb specjalnych w polityce międzynarodowej

Historia Polski- wybrane aspekty

 023

dr Wincenty Karawajczyk

Podstawy Logiki

 gogol

dr hab Bogusław GOGOL


Karty przedmiotów:


Teoria polityki

Myśl polityczna

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe

Teoria Stosunków Międzynarodowych

Regionalne organizacje bezpieczeństwa

Seminarium
dr hab Grzegorz Majkowski

Karty przedmiotów:

Komunikacja międzykulturowa

Język w działaniach konfliktowych i pokojowych

DominikaTracz

mgr Dominika Wyszyńska

Karty przedmiotów:

Diagnoza kompetencji osobowych

 
  dr Svitlana Lizakowska

Karty przedmiotów:

Ochrona własnosci intelektualnej

Prawo międzynarodowe publiczne

dr Gracjana DUTKIEWICZ

Karty przedmiotów:

Rola elit w polityce państwa

Polityka publiczna

Bezpieczeństwo indywidualne i publiczne w świecie współczesnym

Antropologia polityczna


MIL 4848 dr Monika Chojnacka

Karty przedmiotów:

Podróż studyjna 170DC

Podróż studyjna 160DC
 
Diagnoza kompetencji osobowych i projektowanie swojego rozwoju


projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl