Logowanie

Stosunki Miedzynarodowe Karty przedmiotów

 

dr hab. Jerzy KOJKOŁ, prof. AMW

www.jerzykojkol.pl

Karty przedmiotów:

Filozofia polityki

Podstawy efektywnego studiowania 

Historia filozofii

Historia myśli politycznej

Myśl polityczna

Wspołczesne religie wobec bezpieczeństwa

 

dr Gracjan CIMEK

Karty przedmiotów:

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe


Rosja w polityce międzynarodowej

Globalizacja i regionalizacja

Geografia polityczna i geopolityka

 

prof. dr hab. Stanisław ŻERKO

Karty przedmiotów:

Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu po 1990 r.

Międzynarodowe stosunki polityczne


Mniejszości narodowe

 


prof. dr hab. Adam KOSIDŁO


Karty przedmiotów:

Dyplomacja jako narzędzie polityki

Bezpieczeństwo międzynarodowe II stopień

Bezpieczeństwo międzynarodowe I stopień

Dyplomacja

Symulacja sytuacji kryzysowej w rejonie Azji i Pacyfiku


 

mgr Paweł KUSIAK

Karty przedmiotów:

Debata i spór polityczny

Podróż studyjna

 

dr Iwona JAKIMOWICZ-OSTROWSKA

Karty przedmiotów:

Wprowadzenie do praktyk

Prawa i obowiązki studenta

Debata i spór polityczny

Język angielski w stosunkach międzynarodowych

International relations in English


 

dr Patrycja BAŁDYS

Karty przedmiotów:

Antropologia kulturowa

Media relations w działalnosci podmiotów międzynarodowych

Międzynarodowa polityka społeczna

Podstawy socjologii 

dr Roman KRAIŃSKI

Karty przedmiotów:

Podstawy zarządzania organizacjami i zasobami ludzkimi

Postawy ekonomii

Podstawy organizacji i zarządzania

dr Stanisław Musiał

Karty Przedmiotów:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony

Wstęp do stosunków międzynarodowych

 

dr Andrzej ŁAPA

Karty przedmiotów:

Socjologia stosunków międzynarodowych

 

dr hab. Piotr SEMKÓW, prof. AMW

Karty przedmiotów:

Rola służb specjalnych w polityce międzynarodowej

Siły zbrojne wybranych państw świata

Siły zbrojne

dr Andrzej DRZEWIECKI

Karty przedmiotów:


dr hab Bogusław GOGOL


Karty przedmiotów:

Bezpieczeństwo indywidualne i publiczne

Teoria polityki

Współczesne systemy polityczne

mgr Janetta CHARUTA-KOJKOŁ

Karty przedmiotów:

Społeczenstwo obywatelskie w działaniu

dr Mariusz Kardas

Karty przedmiotów:


  dr Svitlana Lizakowska

Karty przedmiotów:

Podstawy prawa

Ochrona własnosci intelektualnejmgr Łukasz Wyszyński

Karty przedmiotów:

Diagnoza kompetencji osobowych i zawodowych oraz projektowanie swojego rozwoju

Techniki multimedialne


Podstawy zarządzania projektami

dr Gracjana DUTKIEWICZ

Karty przedmiotów:

Problematyka bezpieczeństwa społecznego

Patologie i zagrożenia współczesnej cywilizacji  

projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl