Logowanie

Prace dyplomowe

   Informujemy, że karty obiegowe będą wydawane w dniu obrony (termin zwrotu karty 31.08.2019 r.). 

   W dniu obrony prosimy o dostarczenie do Dziekanatu zdjęć do dyplomu (4 szt. w formacie 4,5 x 6,5 cm, podpisane na odwrocie ołówkiem). 

   Koszt dyplomu 60 zł płatne przelewem lub w kasie AMW.

   Równocześnie informujemy, że istnieje możliwość otrzymania dodatkowego odpisu dyplomu w j. obcym. Podanie o odpis znajduje się na stronie Wydziału w zakładce         studia / regulaminy i podania.
   
   Do podania należy dołączyć dodatkowe zdjęcie dyplomowe oraz potwierdzenie opłaty w wys. 40 zł.Tematyka seminarium dyplomowego magisterskiego  - Pedagogika II stopień 
 
Tematyka seminarium dyplomowego - Pedagogika I stopień 
 Procedura przygotowania obron prac licencjackich i magisterskich 
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl