Logowanie

Rozkłady zajęć i grupy sem. zimowy r. a. 2017/2018 - Stosunki międzynarodowe

 KIERUNEKROK STUDIÓW

ROZKŁAD ZAJĘĆ

LISTA STUDENTÓW

FAKULTETY OGÓLNOUCZELNIANE
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE


I st.

I

170 DC aktualizacja 09.01.2018 r. 170 DC A

170 DC B
 
II

160 DC
aktualizacja 15.01.2018.
160 DC Dziedzictwo kulturowe i historia regionu

Podstawy bezpieczeństwa narodowego - grupy

Podstawy filozofii

Podstawy zarządzania i organizacji

Podstwy logiki 
III

150 DC
aktualizacja 28.11.2017 r.
150 DC  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE


II st.I

170 DM
aktualizacja 14.11.2017 r.
170 DM  
II

160 DM
aktualizacja 03.01.2018
160 DM Dziedzictwo kulturowe i historia regionu

Podstawy bezpieczeństwa narodowego - grupy

Podstawy filozofii

Podstawy zarządzania i organizacji

Podstwy logiki projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl