Logowanie

Rozkłady zajęć i grupy sem. zimowy i letni r. a. 2018/2019 - Stosunki międzynarodowe

 Informujemy, że podział na grupy językowe z angielskiego dla gr. 170 DC znajduje się na stornie SJO: https://www.amw.gdynia.pl/index.php/studenci/studium-jezykow-obcych/item/620-podzial-na-grupy-i-plany-zajec
 Podziału na grupy dla 180 DM nie ma więc proszę przyjść na j. angielski wg planu. 

KIERUNEK ROK STUDIÓW ROZKŁAD ZAJĘĆ LISTA STUDENTÓW FAKULTETY OGÓLNOUCZELNIANE
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE


I st.

I

Aktualizacja 16.05.2019
Semestr letni: 
180 DC
180 DC


Przydział na fakultety dla wszystkich grup
II

Aktualizacja 31.05.2019
Semestr letni: 
170 DC
170 DC
III

Aktualizacja 06.05.2019
Semestr letni: 
160 DC
160 DC  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE


II st.I

Aktualizacja
10.06.2019
Semestr letni: 
180 DM
180 DM
II

Aktualizacja 06.05.2019
Semestr letni: 
170 DM
170 DM


projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl