Logowanie

Wymagane dokumenty

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:
1. Wygenerowana z systemu rejestracji online i podpisana ankieta osobowa – podanie o przyjęcie na studia
2. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości lub aneksu do świadectwa dojrzałości.
3. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości, w przypadku uznania w rekrutacji przedmiotów nie objętych egzaminem maturalnym
4. Aktualna, jedna fotografia kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej, o rozdzielczości co najmniej 492x610 pikseli i wielkości maksymalnej 2,5Mb
5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy kierunek oraz stopień studiów. Za tryb stacjonarny i niestacjonarny tego samego kierunku kandydat wnosi jedną opłatę. Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85,00 złotych należy wpłacać na rachunek bankowy Akademii Marynarki Wojennej w ING Bank Śląski S.A. z zaznaczeniem wydziału i kierunku studiów:
nr rachunku 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl