Logowanie

Terminy i zasady

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE I i II STOPNIA

Rozpoczęcie rekrutacji podstawowej
 (w tym uruchomienie rejestracji prowadzonej w drodze elektronicznej) - 
04 czerwca 2018 r.

Zakończenie rekrutacji podstawowej 

06 lipca 2018 r.

Rozpoczęcie rekrutacji dodatkowej (uruchomienie rejestracji elektronicznej):
16 lipca 2018 r.

Zakończenie rejestracji elektronicznej
17.09.2018 r.

Składanie dokumentów w trakcie rejestracji:

w Dziekanatach
16.07-07.09.2018 r.
(z wyjątkiem sobót i niedziel)
godz. 9.00 - 15.00

w Bibliotece Głównej, sala 119
10.09-20.09.2018 r.
(z wyjątkiem sobót i niedziel)
godz. 9.00 - 15.00


OGŁOSZENIE 
LISTY PRZYJĘTYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
21.09.2018 r.


REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE  II STOPNIA (rekrutacja będzie prowadzona na kierunku pedagogika)


Rozpoczęcie rekrutacji podstawowej (w tym uruchomienie rejestracji prowadzonej w drodze elektronicznej) 

04 czerwca 2018 r.;

Zakończenie rekrutacji podstawowej 

07 września 2018 r.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW
 
Biblioteka Główna AMW
08.09.2018 r.
godz. 1000 - 1400

oraz

10-12.09.2018 r.
godz. 1200 - 1800

OGŁOSZENIE 
LISTY PRZYJĘTYCH
14.09.2018 r.


projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl