Logowanie

Terminy i zasady

REKRUTACJA DODATKOWA NA STUDIA STACJONARNE LICENCJACKIE, MAGISTERSKIE I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej
31.07.2019 r.

Zakończenie rejestracji elektronicznej
19.09.2019 r.

Składanie dokumentów w trakcie rejestracji

w Dziekanatach
5.08-20.09.2019 r.
(z wyjątkiem sobót i niedziel)
godz. 900 - 1500

w Bibliotece Głównej, sala 219
21.09.2019 r.
godz. 1000 -1400
oraz

23-24.09.2019 r.
godz. 1200 - 1800

Ogłoszenie list przyjętych
25.09.2019 r.projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl