Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 994.
Logowanie

Informacje dodatkowe dr Mariola Szczepańska

Adiunkt w Instytucie Studiów Edukacyjnych AMW

 

Wybrane publikacje:

1.   M. Szczepańska , Rozwój ekspresji werbalnej uczniów klas I-III na lekcjach języka polskiego, Wydawnictwa Uczelniane WSP, Słupsk , 1989

2.   M. Szczepańska, Przewodnik metodyczny do nauczania języka polskiego w klasie III, Wydawnictwa Uczelniane WSP, Słupsk. 1990

3.   M. Szczepańska, E. Gaweł-Luty, Przewodnik metodyczny do nauczania przedmiotu pedagogika wczesnoszkolna z metodyką, Wydawnictwa Uczelniane WSP, Słupsk, 1991

4.   M. Szczepańska, (red.), Poznać ucznia, Wydawnictwo Miejskie, Słupsk, 1994

5.   M. Szczepańska , (red.), Przyszłość - szkoła - twórczość - ekologia, Wydawnictwa Uczelniane, Słupsk, 1995

6.   M. Szczepańska, Szkoła idealna. Rozważania optymistyczne. Wydawnictwa WSP, Słupsk , 1999

7.   M. Szczepańska , Program autorski . Jak go napisać , Wyd. Image, 1999

8.   M. Szczepańska, Program autorski – warto spróbować, Wyd. Image, 2000

9.   M. Szczepańska, Edukacja kulturalna dziecka w wieku wczesnoszkolnym , Wyd. Impuls, Kraków , 2000

10.M. Szczepańska, Edukacja teatralna a rozwój kompetencji społecznych dziecka w wieku wczesnoszkolnym, Wydawnictwa Pomorskiej Akademii Pedagogicznej , Słupsk , 1999

11. Elitaryzm – Mistrz w edukacji, Pod red M. Szczepańskiej , Wydawnictwa Uczelniane   Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, 2002

13 M. Szczepańska , E. Gaweł – Luty, Możliwe – niemożliwe. Jakościowy wymiar pedagogiki aktualnej, Wydział Edukacyjno – Filozoficzny , Słupsk , 2003

14. M. Szczepańska, Sztuka działań innowacyjnych. Program autorski. Projekt edukacyjny . Metoda gier dydaktycznych. Metoda symulacyjna . Wyd. Image , Słupsk , 2003

15. M. Szczepańska, Kulturnoje obrazowanije rebienka w ranniem szkolnom wozrostie . Wydawnictwo Uczelniane Moskowskogo Gumanitarnogo Uniwersiteta, 2004

16. Futurologia pedagogiczna. Niekonwencjonalne rozwiązywanie   konwencjonalnych problemów w edukacji (2005), Pod red. M. Szczepańskiej, E. Gaweł – Luty, Wydawnictwa Uczelniane PAP, Słupsk, 2005

17. Mam świadomość swej tożsamości i uczę się tożsamości innych. Programy autorskie, Pod red. A. Suchockiej, M.Szczepańskiej, ODN, Słupsk 2008

18. M. Szczepańska, E. Gaweł – Luty, Przyjaźń jako wartość w relacjach społecznych dzieci i młodzieży, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2009

19. M. Szczepańska, E. Gaweł – Luty, Przyjaźń jako wartość w relacjach społecznych dzieci i młodzieży, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, II wydanie, 2010

20.Tradycja i współczesność   w pracy socjalnej. Metody i pojęcia pracy socjalnej, Copyright : by Mariola Szczepańska, Gdynia 2011

21. M. Szczepańska, Program autorski jako element doskonalenia zawodowego nauczyciela w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej i profilaktycznej z uczniem/wychowankiem w wieku 6 – 18 lat, , Słupsk, 2015

22. Praca opiekuńczo-wychowawcza. Tom I. Kontekst teoretyczny, pod red. M. Szczepańskiej, Wydawnictwo Uczelniane AMW, Gdynia, 2015

23. Praca opiekuńczo-wychowawcza. Tom II. Kontekst metodyczny, pod red. M. Szczepańskiej, Wydawnictwo Uczelniane AMW, Gdynia, 2016

24. Praca opiekuńczo-wychowawcza. Tom III. Kontekst autorski, pod red. M. Szczepańskiej, Wydawnictwo Uczelniane AMW, Gdynia, 2016
 
 

Zainteresowania naukowe:

Współczesne koncepcje w edukacji, teorie wychowania, edukacja kulturalna, innowacje w edukacji, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, praca opiekuńczo – wychowawcza

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Architektura, zwierzęta
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl