Logowanie

Informacje dodatkowe - mgr Katarzyna ZEMAN

Absolwentka studiów magisterskich Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku na kierunku pedagogika oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie nauczania historii i studiów podyplomowych na kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku. Wykładowca w Instytucie Studiów Edukacyjnych Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Sekretarz Komitetu Redakcyjnego i redaktor techniczny czasopisma naukowego „Colloquium”.

Zainteresowania naukowe:

Historia oświaty i wychowania, nauczyciel i uczeń w systemie kształcenia, profilaktyka i terapia uzależnień, edukacja żywieniowa.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl