Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 999.
Logowanie

Informacje dodatkowe - Dr Anna Suchocka

dr Anna A. Suchocka

doktor nauk humanistycznych, członek Senatu AMW 2008-2012, promotor wielu prac magisterskich i licencjackich, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych.


Wybrane publikacje:

Kubielski W., Suchocka A.A., Statystyka dla pedagogów. Podstawowe pojęcia i techniki opracowywania wyników badań. Słupsk 2003

Suchocka, A., Socjalno – profesjonalnaja aktiwnost bezrabotnoj maładieży 90-ch godow w Polsze, Moskwa 2005 

Suchocka, A., Szczepańska., M, Mam świadomość swej tożsamości i uczę się tożsamości innych. Programy autorskie. ODN. Słupsk, 2008 

Kubielski W., Suchocka A. A., Stan świadomości europejskiej uczniów szkół średnich i dorosłego społeczeństwa w konfrontacji z opiniami o nas “Europejczyków”,[w:] Edukacja wobec integracji europejskiej, red. J. Kojkoł, P. J. Przybysz, Gdynia 2004, s.139

Suchocka, A. A., Активность и пассивность выпускниковпольских школ на рынке труда в конце 90-х годов ХХ столетия, [w:] Naucznyje Trudy Moskowskogo Gumanitarnogo Uniwerciteta, Moskwa: MGU, 2006. s. 141 –147

Suchocka, A., Profesjonalnaja podgotowka socjalnych rabotnikow w ocenkach studentow i wypustnikow socjalnoj pedagogiki,[w:] Naucznyje Trudy Moskowskogo Gumanitarnogo Uniwerciteta,Moskwa: MGU, 2006. s. 50 –55

Suchocka A., Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym a niepowodzenia szkolne [w:] Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji, red. A. Karpińska,M. Zińczuk, P. Remża, Toruń 2016

 

Zainteresowania naukowe:

pedagogika społeczna, socjologia rodziny, socjologia wychowania, socjologia pracy, komunikacja społeczna i interpersonalna.

 

w malarstwie, teatr.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl