Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 999.
Logowanie

Informacje dodatkowe - dr Adriana Barska

dr Adriana Barska

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pracuje w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Autorka licznych artykułów na temat wychowania w kontekście sztuki, członkini Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej oraz Central European Philosophy of Education Society (CEUPES) z siedzibą w Pradze.


Wybrane publikacje:  

Powołanie do twórczości w koncepcjach religijno – filozoficznych Nikołaja A. Bierdiajewa i Bronisława F. Trentowskiego, „Przegląd Religioznawczy” 2013, nr 1 (247), s. 93-102.

Odbiorca w przestrzeni sztuki i edukacji, w: W. Welskop (red.), Przyszłość edukacji – Edukacja przyszłości, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2014.

 Obcowanie edukacyjne z Gombrowiczem, w: V. Tanaś, W. Welskop (red.), Pedagogika XXI wieku – Dylematy i wyzwania, Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2016.


Zainteresowania naukowe:  

Obszar Pedagogiki twórczości oraz Edukacji przez sztukę.


Zainteresowania pozanaukowe:

Muzyka klasyczna (szczególnie wiek dziewiętnasty), francuski impresjonizm w malarstwie, teatr.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl