Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 999.
Logowanie

Informacje dodatkowe dr hab. Bogusław Gogol, prof. AMW

dr hab. Bogusław Gogol, prof. AMW

Historyk, politolog, od 1988 r. do 2011 r. wykładowca akademicki w Instytucie Politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Współpracował z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku i Gdańską Wyższą Szkoła Humanistyczną. Od 2016 r. pracuje w na stanowisku profesora AMW w Instytucie Stosunków Międzynarodowych. Wieloletni członek Instytutu Bałtyckiego.

Zainteresowania naukowe

Przedmiotem, jego zainteresowań badawczych jest rola polityki informacyjnej współczesnego państwa. Szczególnie procesów i form ograniczenia komunikacji społecznej, propagandy i cenzury w systemach politycznych państw totalitarnych i autorytarnych XX i XXI w.

Wybrane publikacje

Autor i współautor monografii

’’Czerwony Sztandar’’. Rzecz o sowietyzacji ziem Małopolski Wschodniej. Wrzesień 1939 - czerwiec 1941., Gdańsk 2000.

Leon Kozłowski, Moje przeżycia w więzieniu sowieckim i na wolności w czasie wojny w Rosji sowieckiej. Wstęp i opracowanie B. Gogol i J. Tebinka, Warszawa 2001.

 

„Fabryka fałszywych tekstów”. Z działalności Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Gdańsku w latach 1945 –1958”, Warszawa 2012.

Autor i współautor artykułów i recenzji w czasopismach naukowych, m.in.

B. Gogol, J. Tebinka, Wizyta brytyjskich dyplomatów we Lwowie na początku 1940 r.,  „Dzieje Najnowsze”,   Warszawa 2001.

Obraz wojny sześciodniowej na Bliskim Wschodzie w zaleceniach i ingerencjach Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, Gdańsk 2005.

 

 Postawa władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wobec Kościoła katolickiego w związku z „Orędziem biskupów polskich do ich niemieckich braci w urzędzie pasterskim”. Zapisy, zalecenia i ingerencje Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i widowisk w Warszawie, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, Gdańsk 2008, zeszyt 1-2

Państwo hiszpańskie wobec problemu emancypacji Basków i Katalończyków,[w:]

Państwa – regiony – świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej, pod red. K. Kamińskiej, S. Mrozowskiej, G. Piwnickiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.

 Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Bonn i Bukaresztem w 1967 r.  w zapisach i zaleceniach Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, Gdańsk 2009.

Zainteresowania pozanaukowe:

Turystyka piesza, kino europejskie i rosyjskie.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl