Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 999.
  • JFile::read: Nie można otworzyć pliku: /www/amw1_wnhis/www/wnhis.amw1.iq.pl/media/k2/assets/js/k2.frontend.js?v=2.9.0&sitepath=/.
Logowanie

Informacje dodatkowe prof. dr hab. Stanisław Żerko


Profesor zwyczajny nauk historycznych, badacz dziejów stosunków międzynarodowych w XX w., wydawca polskich dokumentów dyplomatycznych, niemcoznawca i analityk w Instytucie Zachodnim w Poznaniu.

Wybrane publikacje:

  1. Wymarzone przymierze Hitlera. Wielka Brytania w narodowosocjalistycznych koncepcjach i polityce III Rzeszy do 1939 r. (1995),
  2. Stosunki polsko-niemieckie 1938-1939” (1998), „Niemiecka polityka zagraniczna 1933-1939 (2005),
  3. Ilustrowany leksykon II wojny światowej (2005),
  4. Biograficzny leksykon II wojny światowej (2013),
  5. Polskie dokumenty dyplomatyczne (seria Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, opracowanie tomów za lata 1934, 1936 i 1939, w druku tom za rok 1935).
Zainteresowania naukowe:

Historia i współczesne problemy niemieckiej polityki zagranicznej,  geneza II wojny światowej, stosunki polsko-niemieckie, polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej.

Zainteresowania pozanaukowe:

 historia filmu, kultura masowa w okresie PRL. 
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl