Logowanie

Program kształcenia - Pedagogika

    • Program kształcenia, Pedagogika resocjalizacyjna, studia I stopnia (2017/2018), grupa 170 PC


Załącznik 1 - Plan studiów niestacjonarnych
Załącznik 2 - Plan studiów stacjonarnych
Załącznik 3 - Matryca efektów kształcenia


    • Program kształcenia, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia I stopnia (2017/2018) grupa 171PC


Załącznik 1 - Plan studiów niestacjonarnych
Załącznik 2 - Plan studiów stacjonarnych
Załącznik 3 - Matryca efektów kształceniaZałącznik 1 - Plan studiów niestacjonarnych
Załącznik 2 - Plan studiów stacjonarnych
Załącznik 3 - Matryca efektów kształcenia
Załącznik 4 - Zasady realizacji praktyk bez przygotowania pedagogicznego
Załącznik 5 - Zasady realizacji praktyk przygotowania pedagogicznego


Załącznik 1 - Plan studiów niestacjonarnych
Załącznik 2 - Plan studiów stacjonarnych

Załącznik 3 - Matryca efektów kształcenia
Załącznik 4 - Zasady realizacji praktyk
Załącznik 5 - kształcenie nauczycieli na kierunku pedagogika

Załącznik 1 - Plan studiów niestacjonarnych
Załącznik 2 - Plan studiów stacjonarnych
Załącznik 3 - Matryca efektów kształcenia
Załącznik 4 - Zasady realizacji praktyk bez przygotowania pedagogicznego
Załącznik 5 - Zasady realizacji praktyk z przygotowaniem pedagogicznym
Załącznik 1 - Plan studiów niestacjonarnych
Załącznik 2 - Plan studiów stacjonarnych
Załącznik 3 - Matryca efektów kształcenia
Załącznik 4 - Zasady realizacji praktyk bez przygotowania pedagogicznego
Załącznik 5 - Zasady realizacji praktyk przygotowania pedagogicznego

Załącznik 1 - Plan studiów niestacjonarnych
Załącznik 2 - Plan studiów stacjonarnych
Załącznik 3 - Matryca efektów kształcenia
Załącznik 4 - Zasady realizacji praktyk
Załącznik 5 - kształcenie nauczycieli na kierunku pedagogika
Załącznik 1 - Plan studiów niestacjonarnych
Załącznik 2 - Plan studiów stacjonarnych
Załącznik 3 - Matryca efektów kształcenia
Załącznik 4 - Zasady realizacji praktyk bez przygotowania pedagogicznego
Załącznik 5 - Zasady realizacji praktyk przygotowania pedagogicznego
  • Program kształcenia, Pedagogika społeczna, studia  II stopnia 2017, grupa 170 PM

Załącznik 1 - Plan studiów niestacjonarnych
Załącznik 2 - Plan studiów stacjonarnych
Załącznik 3 - Matryca efektów kształcenia
Załącznik 4 - Zasady realizacji praktyk

  • Program kształcenia, Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, studia II stopnia (2017/2018), grupa 171 PM
Załącznik 1 - Plan studiów niestacjonarnych
Załącznik 2 - Plan studiów stacjonarnych
Załącznik 3 - Matryca efektów kształcenia
Załącznik 4 - Program kształcenia
Załącznik 5 - zasady realizacji praktyk


Załącznik 1 - Plan studiów niestacjonarnych
Załącznik 2 - Plan studiów stacjonarnych
Załącznik 3 - Matryca efektów kształcenia
Załącznik 4 - Zasady realizacji praktyk  • Program kształcenia, Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, studia II stopnia (2016/2017), grupa 161 PM

Załącznik 1 - Plan studiów niestacjonarnych
Załącznik 2 - Plan studiów stacjonarnych
Załącznik 3 - Matryca efektów kształcenia
Załącznik 4 - Zasady realizacji praktyk
Załącznik 5 - kształcenie nauczycieli na kierunku pedagogika


Załącznik 1 - Plan studiów niestacjonarnych
Załącznik 2 - Plan studiów stacjonarnych
Załącznik 3 - Matryca efektów kształcenia
Załącznik 4 - Zasady realizacji praktykprojekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl