Logowanie

Rozkłady zajęć i grupy sem. letni r. a. 2016/2017 - Pedagogika


KIERUNEK
ROK STUDIÓW

ROZKŁAD ZAJĘĆ

LISTA STUDENTÓW

FAKULTETY OGÓLNOUCZELNIANE
PEDAGOGIKA  I st.

I


160 PC

aktualizacja 30.05.2017 r.
160 PC A

160 PC B

160 PC C

160 PC D

160 PC E
Historia techniki

Podstawy ekonomii

Podstawy prawa

Podstawy socjologii

Wprowadzenie do psychologii 

II

150 PC / 151 PC  aktualizacja 22.05.2017 r.
150 PC

151 PCA

151 PCBIII

140 PC / 141 PC aktualizacja 31.03.2017 r.
141 PCA

141 PCB

140 PCPEDAGOGIKA II st.I


160 PM / 161 PM 
aktualizacja 31.03.2017 r.


160 PM

161PM
Historia techniki

Podstawy ekonomii

Podstawy prawa

Podstawy socjologii

Wprowadzenie do psychologii

II


150 PM
aktualizacja 31.03.2017 r.

150 PMA


150 PMB

projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl