Logowanie

Rozkłady zajęć i grupy sem. zimowy i letni r. a. 2018/2019 - Pedagogika

Szanowni Państwo,

informujemy studentów I roku pedagogiki, że w dniu jutrzejszym tzn. 05.10.2018r. pomiędzy szkoleniami odbędzie się test z języka angielskiego, nie otrzymacie go Państwo na adresy e mailowe.


KIERUNEK ROK STUDIÓW

ROZKŁAD ZAJĘĆ

LISTA STUDENTÓW

FAKULTETY OGÓLNOUCZELNIANE
PEDAGOGIKA  I st.

I

Semestr zimowy:
180 PC
Aktualizacja 11.01.2019

Semestr letni:
180 PC

180 PC A

180 PC B

180 PC C

180 PC D
 
II Semestr zimowy: 
170 PC

171 PC


Aktualizacja 17.01.2019

Semestr letni: 
170 PC
171PC
170 PC

171 PC A

171 PC B

171 PC C
 Przydział na fakultety dla wszystkich grup
III Semestr zimowy:
160 PC

161 PC
Aktualizacja 08.01.2019

Semestr letni: 
160 PC
161 PC
160 PC

161 PC A

161 PC B

161 PC C
 


PEDAGOGIKA II st.I

Semestr zimowy:
180 PMA/180 PMB

Aktualizacja 07.12.2018

Semestr letni:
180 PM
181 PM
180 PMA

180 PMB
 
  II Semestr zimowy:
170 PM

171PM 
Aktualizacja 14.01.2019

Semestr letni:
170 PM
171 PM
170 PM

171 PM


projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl