Logowanie

Prace dyplomowe

Informujemy, że karty obiegowe będą wydawane w dniu obrony (termin zwrotu karty 31.08.2018 r.). 

W dniu obrony prosimy o dostarczenie do Dziekanatu zdjęć do dyplomu (4 szt. w formacie 4,5 x 6,5 cm, podpisane na odwrocie ołówkiem). 

Koszt dyplomu 60 zł płatne przelewem lub w kasie AMW.

Równocześnie informujemy, że istnieje możliwość otrzymania dodatkowego odpisu dyplomu w j. obcym. Podanie o odpis znajduje się na stronie Wydziału w zakładce studia / regulaminy i podania. Do podania należy dołączyć dodatkowe zdjęcie dyplomowe oraz potwierdzenie opłaty w wys. 40 zł.


Tematyka prac licencjackich dla grup 170 DC i 170 WS
Procedura wyboru Promotora
DYŻURY SPECJALNE przed wyborem promotora dla 170 DC i 170 WS
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl