Logowanie

Plan studiów

Plan studiów jest informacją na temat przedmiotów i ich sekwencji w czasie trwania studiów. Zajdziesz w nim informacje na temat punktów ECTS* przypisanych do danych przedmiotów oraz rygoru ich zaliczenia (zaliczenie, zaliczenie z oceną, egzamin). Słowo fakultet odnosi się do przedmiotu obieralnego - o realizacji danego przedmiotu zdecydują studenci.

Studia stacjonarne

Opiekuńczo-wychowawcza 2015/2016
Opiekuńczo-wychowawcza 2016/2017
Resocjalizacja 2015/2016

Resocjalizacja 2016/2017
Społeczna 2016/2017
Zintegrowana edukacja wczesnoszolna z edukacją przedszkolną 2015/2016
Zintegrowana edukacja wczesnoszolna z edukacją przedszkolną 2016/2017

Studia niestacjonarne

Opiekuńczo-wychowawcza 2015/2016
Opiekuńczo-wychowawcza 2016/2017
Resocjalizacja 2015//2016
Resocjalizacja 2016/2017
Zintegrowana edukacja wczesnoszolna z edukacją przedszkolną 2015/2016
Zintegrowana edukacja wczesnoszolna z edukacją przedszkolną 2016/2017

Szczegółowe informacje na temat tego kierunku studiów (opis zakładanych efektów kształcenia, karty przedmiotów i inne) zajdziesz w Programie kształcenia. 

Punkty ECTS określają nakład pracy, jaki pownien włożyć przeciętny student dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. Przy ich pomocy dowiesz się, ile czasu powinieneś spędzić z wykładowcą, ćwiczeniowcem i książkami, aby osiągnąć niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje. 
 

projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl