Logowanie

Druki do pobrania

Zarządzenie nr 16 z dnia 21.09.2017 Zarządzenie
Uchwała nr 40 z dnia 18.05.2017 Uchwała
 Wniosek o przyjęcie tematu do planu prac statutowych zał. nr 4
 Wniosek o podjęcie i realizację pb zał. nr 1
 Aneks do wniosku o podjęcie i realizacje pb zał. nr 5
 Raport roczny z realizacji pb zał. nr 7
 Raport końcowy z realizacji pb zał. nr 8
 Wniosek na konferencję krajową - działalość statutową zał. nr 9
Wniosek o uczestnictwo w konferencji karjowej zał. nr 10
Ankieta działości naukowej nauczyciela zał. nr 13
Wyjazdy zagraniczne  
Wniosek o wydanie polecenia wyjazdu służbowego za granicę Wniosek
Wniosek o uczestnictwo w konferencji zagranicznej zał. nr 13
Sprawozdanie z wyjazdu delegacji za granicę zał. nr 9
Pobyt delegacji zagranicznej na terenie AMW  
Harmonogram i kosztorys pobytu delegacji zagranicznej Harmonogram
Dane do pozwolenia jednorazowego na wejście na teren AMW Dane
Sprawozdanie z przyjazdu delegacji zagranicznej zał. nr 9

Wzór wniosku o zapotrzebowanie na materiały Wzór         
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl