Logowanie

Podróże studyjne - projekty wojskowe

Realizacja przewidzianych w projekcie „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w Gdyni” działań zakłada wyjazdy studyjne do trzech szkół wyższych o profilu wojskowym w Polsce.

Podróże studyjne zrealizowane zostaną do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i połączone będą z wykonaniem zadań praktycznych w formie projektowej. Każda podróż trwać będzie ok. 4 dni. 

Celem każdej wizyty będzie:

- zapoznanie się ze specyfikacją poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych RP;
- współpraca z podmiotem, który działa w obszarze tematyki wojskowej oraz bezpieczeństwa państwa;
- wymiana doświadczeń i zdobycie praktycznej wiedzy od specjalistów z różnych rodzajów Sił Zbrojnych RP;
- realizacja wspólnego projektu. 

Zakładana wartość dodana płynąca z wizyty:
- systemowe i praktyczne połączenie wszystkich rozwiniętych kompetencji nabytych w trakcie trwania projektu;
- sprawdzenie się studentów w realiach i warunkach pracy z przedstawicielami poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych RP;
- realizacja wspólnego projektu prezentowanego przed ekspertami z dziedziny wojska. 

Zapraszamy do zapoznania się z opisem i zdjęciami wyjazdów studyjnych do trzech szkół wyższych o profilu wojskowym:
- Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
- Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
- Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.


ZOBACZ!


loga UE


projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl