Logowanie

Badania

P R A C E  N A U K O W O-B A D A W C Z E 
REALIZOWANE NA WYDZIALE
 2017-2018
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl