Logowanie

Publikacje

W Y K A Z  P U B L I K A C J I  N A U K O W Y C H
PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU
 za 2017 rok
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl