Logowanie

Dla Pracowników

Logowanie do poczty akademickiej - tutaj

Kwestionariusz oceny/recenzji pracy dyplomowej - wersja komputerowa

Oświadczenie do zaliczenia do minimum kadrowego nauczyciela akademickiego

Logo WNHiS - wariant 1

Logo WNHiS - wariant 2

Logo WNHiS - wariant 3

Logo AMW - wariant 1

Plan i harmonogram hospitacji r.a.2017/2018

Arkusz hospitacji

Wzór o przeniesienie zajęć

Załacznik nr 8 do Zarządzenia nr 16 z dnia 21.08.2017


Załacznik nr 9 do Zarządzenia nr 16 z dnia 21.09.2017

Załacznik nr 10 do Zarządzenia nr 16 z dnia 21.09.2017

Załacznik nr 11 do Zarządzenia nr 16 z dnia 21.09.2017

Załacznik nr 12 do Zarządzenia nr 16 z dnia 21.09.2017

Załacznik nr 13 do Zarządzenia nr 16 z dnia 21.09.2017

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 z dnia 21.09.2017

Zarządzenie R-K nr 16 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych wytycznych do planowania , realizacji i rozliczania działalności naukowo-badawczej w AMW

Załaczni nr 1 do Zarządzenia nr 16 z dnia 21.09.2017

Załacznik nr 3 do Zarządzenia nr 16 z dnia 21.09.2017

Załacznik nr 4 do Zarządzenia nr 16 z dnia 21.09.2017

Załacznik nr 5 do Zarządzenia nr 16 z dnia 21.09.2017

Załacznik nr 6 do Zarządzenia nr 16 z dnia 21.09.2017

Załacznik nr 7 do Zarządzenia nr 16 z dnia 21.09.2017


Informacje dla osób zatrudnionych na umowę cywilno-prawną
 
Oświadczenie dla celów podatku dochodowego i zakładu ubezpieczeń społecznych
Regulamin parkingu AMW
Oświadczenie parking 1
Oświadczenie parking 2
Rachunek 1str.
Rachunek 2str
.
 
projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl