Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 994.
  • JFile::read: Nie można otworzyć pliku: /www/amw1_wnhis/www/wnhis.amw1.iq.pl/media/k2/assets/js/k2.frontend.js?v=2.9.0&sitepath=/.
Logowanie

Rada Pracodawców
Rada Pracodawców kierunku studiów stosunki międzynarodowe realizowanego na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

1. Aleksandrowicz Alan - Prezes Zarządu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego

2. Brodewicz Tomasz - Prezes Zarządu Centrum Współpracy Młodzieży

3. Kukiełko Aleksandra - Kierownik Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

4. Mrozowska Eliza - Kierownik Centrum Kreatywnej Przedsiębiorczości Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego

5. Muszkiewicz-Herok Irena - Prezes Zarządu Fundacji Gospodarczej w Gdyni

6. Opinc-Bennich Maria - Dyrektor Biura Wojewody Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

7. Parell Lech - Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny Radia Gdańsk

8. Witkowska Joanna - Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowski Województwa Pomorskiego

9. Żukowski Marcin - Dyrektor Biura Rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznejprojekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl