Logowanie

Rekrutacja - studia podyplomowe


Studia są formą doskonalenia kompetencji zawodowych i społecznych osób pragnących podnieść swe kwalifikacje. Oferta adresowana jest do absolwentów uczelni wszystkich typów. Zdobyte przez absolwentów kwalifikacje i kompetencje umożliwią im skuteczniejsze funkcjonowanie w ciągle zmieniającej się rzeczywistości społeczno-zawodowej oraz twórcze jej przeobrażanie. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, według ustalonego harmonogramu i rozkładu zajęć średnio dwa razy w miesiącu. Wykładowcami są nauczyciele akademiccy AMW oraz osoby posiadające specjalistyczne wykształcenie. Studia uruchomione zostaną po zebraniu minimum 15 osobowej grupy dla każdego typu studiów w październiku i marcu każdego roku. Zasady prowadzenia studiów podyplomowych w AMW określa regulamin.

Wysokość opłat: 
Cennik
Opłaty w formie ratalnej będą możliwie na uzasadniony wniosek słuchacza studiów podyplomowych.
Zarządzenie Nr 7/2019
Rektora-Komendanta
Akademii Marynarki Wojennej

ws. opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia, opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim

Akademia Marynarki Wojennej
ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia
65 1050 1764 1000 0022 7313 3260

Kandydaci zobowiązani są do złożenia w sekretariacie WNHiS następujących dokumentów:
a) wniosku (podania) o przyjęcie na wybrane przez siebie studia podyplomowe
- pobierz wniosek!
b) klauzula informacyjna RODO pobierz dokument!
c) odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;
d) 1 zdjęcie + zdjęcie w formacie JPG (236x295 pcs) na CD;
e) kserokopię dokumentu potwierdzającego pełnienie funkcji publicznej (w rozumieniu art. 115 par. 13 kk)

Dokumenty należy składać OSOBIŚCIE lub poprzez osoby posiadające pisemne upoważnienie. Można je również przesyłać za pomocą poczty czy kuriera - tylko za potwierdzeniem odbioru.

Dokumenty należy składać:
Iwona Mansfeld
Sekretariat WNHiS pokój 104/5:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.:  261 26 25 85
lub na adres - zobacz!

Na kopercie należy umieścić dopisek: Studia podyplomowe WNHiS i wpisać kierunek studiów.
Przyjęcie odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.


PRZYJMOWANY BĘDZIE WYŁĄCZNIE KOMPLET DOKUMENTÓW!

 

projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl