Logowanie

Rekrutacja - studia podyplomowe


Studia są formą doskonalenia kompetencji zawodowych i społecznych osób pragnących podnieść swe kwalifikacje. Oferta adresowana jest do absolwentów uczelni wszystkich typów. Zdobyte przez absolwentów kwalifikacje i kompetencje umożliwią im skuteczniejsze funkcjonowanie w ciągle zmieniającej się rzeczywistości społeczno-zawodowej oraz twórcze jej przeobrażanie. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, według ustalonego harmonogramu i rozkładu zajęć średnio dwa razy w miesiącu. Wykładowcami są nauczyciele akademiccy AMW oraz osoby posiadające specjalistyczne wykształcenie. Studia uruchomione zostaną po zebraniu minimum 15 osobowej grupy dla każdego typu studiów w październiku i marcu każdego roku. Zasady prowadzenia studiów podyplomowych w AMW określa regulamin.

Wysokość opłat: 
Cennik

Opłaty w formie ratalnej będą możliwie na uzasadniony wniosek słuchacza studiów podyplomowych.
Cennik z uwzględnieniem procentowym, zgodnym z Zarządzeniem nr 11
Funkcjonariusze publiczni mogą rozłożyć opłaty na raty zgodnie z ilością semestrów
Zarządzenie
Rektora-Komendanta
Akademii Marynarki Wojennej

ws. opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia, opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim

Akademia Marynarki Wojennej
ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia
65 1050 1764 1000 0022 7313 3260

Kandydaci zobowiązani są do złożenia w sekretariacie WNHiS następujących dokumentów:
a) wniosku (podania) o przyjęcie na wybrane przez siebie studia podyplomowe
- pobierz wniosek!
b) odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;
c) 1 zdjęcie + zdjęcie w formacie JPG (236x295 pcs) na CD;
d) kserokopii dowodu osobistego.

Dokumenty należy składać OSOBIŚCIE lub poprzez osoby posiadające pisemne upoważnienie. Można je również przesyłać za pomocą poczty czy kuriera - tylko za potwierdzeniem odbioru.

Dokumenty należy składać:
Iwona Mansfeld
Sekretariat WNHiS pokój 104/5:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.:  261 26 25 85
lub na adres - zobacz!

Na kopercie należy umieścić dopisek: Studia podyplomowe WNHiS i wpisać kierunek studiów.
Przyjęcie odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.


PRZYJMOWANY BĘDZIE WYŁĄCZNIE KOMPLET DOKUMENTÓW!

 

projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl