Logowanie

Oferta studiów podyplomowych

REKRUTACJA Informacja  
System służb publicznych. Wojska Obrony Terytorialnej studia II semestralne wykładowcy
Mobilność zawodowa grup dyspozycyjnych w XXI w.  studia II semestralne  wykładowcy
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych studia II semestralne wykładowcy
Bezpieczeństwo imprez masowych studia II semestralne wykładowcy
Coaching studia II semestralne wykładowcy
Coaching edukacyjny studia II semestralne wykładowcy
Dyplomacja  studia II semestralne wykładowcy
Przygotowanie pedagogiczne studia III semestralne wykładowcy
Edukacja dla bezpieczeństwa z uprawnieniami do prowadzenia drugiego przedmiotu oraz udzielania pierwszej pomocy studia II semestralne wykładowcy
 Edukacja dla bezpieczeństwa z uprawnieniami do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz udzielania pierwszej pomocy studia III semestralne wykładowcy
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
studia II semestralne wykładowcy
Urzędnik instytucji cywilnych i wojskowych w Unii Europejskiej studia II semestralne wykładowcy
 Doradztwo zawodowe studia II semestralne
wykładowcy
Edukacja wczesnoszkolna studia III semestralne wykładowcy
Zarządzanie organizacjami sportowymi w placówkach oświatowych i pozaoświatowych studia II semestralne
wykładowcy
Projektowanie gier szkoleniowych i edukacyjnych 
studia II semestralne

wykładowcy
Resocjalizacja z elementami socjoterapii studia II semestralne  
Nowoczesne metody zarządzania organizacjami. Management 3.0 studia II semestralne  
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl