Logowanie

Dla słuchacza studiów podyplomowych


Regulamin Studiów Podyplomowych
Informator studiów podyplomowych
Dzienniczek praktyk (Przygotowanie Pedagogiczne)
Wskazówki do pisania pracy studyjnej 
Praca podyplomowa informacja
Okładka pracy dyplomowej - Ochrona danych osobych i informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych
Okładka pracy dyplomowej - Przygotowanie pedagogiczne
Zakres tematyczny prac dyplomowych dla grup pedagogicznych
 

1. Składanie zamówień na faktury nie później niż trzy miesiące po opłaceniu czesnego
    tel. 261 26 29 21
2. Kasa AMW
    tel. 261 26 28 11

3. Istnieje możliwość zakwaterowania:
Dom studencki nr 1 (na terenie AMW): tel. 261 26 28 63
Dom studencki nr 2 (na terenie AMW): tel. 261 26 25 96
Dom studencki nr 4 (przy hali sportowej AMW): tel. 261 26 28 30projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl