Logowanie

Rozkłady zajęć - studia podyplomowe

Rozkłady zajęć:

Przygotowanie pedagogiczne sem. 3      020/PP/SP     
Przygotowanie pedagogiczne sem. 1 021/PP/SP
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi sem. 1 023/A/SP
zmiana
EDB z uprawnieniami do prowadzenia drugiego przedmiotu oraz udzielania pierwszej pomocy sem. 1 022/EDB/SP
Dyplomacja sem. 1 024/D/SP
Uwaga: Rozkłady zajęć mogą ulec niewielkim zmianom.

Przewidywane terminy zjazdów w semestrze letnim 2017/2018

Dla grup: 021/PP/SP; 023/A/SP; 024/D/SP

24-25 luty 2018
10-11; 17-18 marzec 2018
7-8; 21-22 kwiecień 2018
12-13; 26-27 maj 2018
9-10 czerwiec 2018

Dla grupy 022/EDB/SP

10-11; 17-18 marzec 2018
7-8; 21-22 kwiecień 2018
12-13; 26-27 maj 2018
9-10; 23-24 czerwiec 2018


Termin egzaminu dyplomowego dla grupy 020/PP/SP -  10 marca 2018

 


projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl