Logowanie

Akty prawne


Lp. w sprawie: status uwagi
UCHWAŁA Senatu AMW NR 26/2014 w sprawie: określenia celów, zadań, zasad oraz metod wdrażania i udoskonalania uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia NIE  OBOWIĄZUJĄCA
UCHWAŁA Senatu AMW NR 11/2015 sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia celów, zadań, zasad oraz metod wdrażania i udoskonalania uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia OBOWIĄZUJĄCA
DECYZJA
REKTORA-KOMENDANTA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ  NR 57/2012
w sprawie: utworzenia w Akademii Marynarki Wojennej uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia. OBOWIĄZUJĄCA
DECYZJA
REKTORA-KOMENDANTA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJNR 114/2016
w sprawie: powołania uczelnianego zespołu jakości kształcenia OBOWIĄZUJĄCA


projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl