Logowanie

Wydziałowy Zespół Jakości Kształcenia

Skład wydziałowego zespołu do spraw jakości kształcenia:

Prof. nadzw. AMW Ewa Zalewska - Przewodnicząca zespołu

Prof. nadzw. AMW Bogusław Gogol
Dr Gracjana Dutkiewicz
Mgr Dominika Wyszyńska
Mgr Łukasz Wyszyński

Mgr Janetta Charuta-Kojkoł
Mgr Alicja Janczur
Studentka - Sylwia Lewandowska

Student - Maksymilian Prusik


projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl