Logowanie

Rozeznanie rynku – PRZERWA KAWOWA (II edycja)

Rozeznanie rynku dotyczące realizacji punktów 6, 9, 12, 15, 18 (PRZERWA KAWOWA) dla zadań́ nr 1, 2, 3 w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW”.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl