Logowanie

Zapytania ofertowe w ramach rozeznania rynku

Niniejsze zaproszenia nie są ogłoszeniami w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień́ publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Data ogłoszenia 

II edycja: październik 2016 r. - czerwiec 2017 r.

Inforamcje dodatkowe 
25.01.2017 r. Rozeznanie rynku dotyczące realizacji zadania nr 3 - zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW” (PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY) Procedura rozeznania rynku odwołana (6.02.2017 r.)
25.01.2017 r.
Rozeznanie rynku dotyczące zadanie 2 - zajęcia rozwijające kompetencje analityczne w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW” (WARSZTATY: FORESIGHT)  Procedura rozeznania rynku odwołana (6.02.2017 r.)
25.01.2017 r. Rozeznanie rynku dotyczące zadanie 2 - zajęcia rozwijające kompetencje analityczne w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW” (SYMULACJA KONFLIKTÓW) Procedura rozeznania rynku odwołana (6.02.2017 r.)
14.10.2016 r. Rozeznanie rynku dotyczące realizacji zadania 1: zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne + moduł badania kompetencji w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW” (BADANIE KOMPETENCJI)  
14.10.2016 r. Rozeznanie rynku dotyczące realizacji zadania 1: zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne + moduł badania kompetencji w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW” (WARSZTATY: KOMUNIKACJA I AUTOPREZENTACJA)  
14.10.2016 r. Rozeznanie rynku dotyczące realizacji zadania nr 3 - zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW” (WARSZTATY: PRACA PROJEKTOWA)  
14.10.2016 r. Rozeznanie rynku dotyczące realizacji punktów 6, 9, 12, 15, 18 (PRZERWA KAWOWA) dla zadań́ nr 1, 2, 3 w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW”  


Data ogłoszenia

I edycja: kwiecień - wrzesień 2016 r.

12.04.2016 r.

Rozeznanie rynku dotyczące realizacji zadania 1: zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne + moduł badania kompetencji w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW” (BADANIE KOMPETENCJI)
12.04.2016 r.

Rozeznanie rynku dotyczące realizacji zadania 1: zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne + moduł badania kompetencji w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW” (WARSZTATY: JĘZYK ANGIELKSI SPECJALISTYCZNY)
12.04.2016 r.

Rozeznanie rynku dotyczące realizacji zadania nr 3 - zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW” (WARSZTATY: PRACA PROJEKTOWA)
12.04.2016 r.

Rozeznanie rynku dotyczące realizacji zadania 1: zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne + moduł badania kompetencji w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW” (WARSZTATY: KOMUNIKACJA I AUTOPREZENTACJA)
13.04.2016 r.

Rozeznanie rynku dotyczące zadanie 2 - zajęcia rozwijające kompetencje analityczne w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW” (WARSZTATY: FORESIGHT)
04.05.2016 r.

Rozeznanie rynku dotyczące realizacji punktów 6, 9, 12, 15, 18 (PRZERWA KAWOWA) dla zadań́ nr 1, 2, 3 w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW”
16.05.2016 r.  Rozeznanie rynku dotyczące  konsultacji merytorycznej i formalno-prawnej projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW”
31.05.2016 r. Rozeznanie rynku dotyczące zadanie 2 - zajęcia rozwijające kompetencje analityczne w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW” (SYMULACJA KONFLIKTÓW)
31.05.2016 r. Rozeznanie rynku dotyczące realizacji zadania 1: zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne + moduł badania kompetencji w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW” (WARSZTATY: JĘZYK ANGIELSKI SPECJALISTYCZNY Z NATIVE SPEAKEREM)
31.05.2016 r. Rozeznanie rynku dotyczące realizacji zadania nr 3 - zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW” (PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY)
 
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl