Logowanie

Harmonogram

III edcyja (październik 2017 r. - kwiecień/maj 2018 r.) - OBECNIE REALIZOWANA

Harmonogram wsparcia (realizacji warsztatów) w Projekcie pt. „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej" - edycja III. 

Terminy i godziny zajęć w okresie październik 2017 - grudzień 2017 r.* - ZOBACZ

Harmonogram realziacji zajęć w okresie styczeń - kwiecień/maj 2018 r. zostanie uzupełniony w listopadzie 2017 r. 
*Harmonogram ma charakter roboczy i może ulec zmianie. Po zakończeniu rekrutacji zostaną podane sale do warsztatów. Po zakończeniu procedur wyboru wykonawców zostaną podane dane "Ekspertów zewnętrznych"


II edcyja (październik 2016 r. - czerwiec 2017 r.) - ZAKOŃCZONA

Harmonogram wsparcia (realizacji warsztatów) w Projekcie pt. „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej" - edycja II. Terminy i godziny zajęć w okresie listopad 2016 - maj 2017 r.* - ZOBACZ

Harmonogram realziacji zajęć w okresie luty - czerwiec 2017 r. zostanie uzupełniony o zajęcia z wykonawcami zewnętrznymi. 
*Harmonogram ma charakter roboczy i może ulec zmianie.


I ecycja (kwiecień - wrzesień 2016 r.) - ZAKOŃCZONA
Harmonogram wsparcia (realizacji warsztatów) w Projekcie pt. „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej" - edycja I - ZOBACZ
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl