Logowanie

Projekt międzynarodowy

  05 11 Hiszpania 0220170612

Realizacja przewidzianych w projekcie działań zakłada zagraniczną wizytę studyjną połączoną z realizacją projektu z partnerem zewnętrznym. Podróż studyjna zrealizowana zostanie w Stanach Zjednoczonych lub Państwie Unii Europejskiej i trwać będzie ok. 5 dni.

Ośrodki akademickie będące celem podróży wytypowane zostaną w oparciu o następujące kryteria:
- uznanie naukowe i opiniotwórczość w dziedzinie stosunków międzynarodowych;
- praktyczne formy kształcenia;
- doświadczenie w obszarze symulacji i bezpieczeństwa międzynarodowego;
- skala zastosowania metody projektowej w pracy.

Zakładana wartość dodana płynąca z wizyty:
- systemowe i praktyczne połączenie wszystkich rozwiniętych i nabytych w ramach projektu kompetencji;
- sprawdzenie się studentów w realiach pracy z partnerem zagranicznym;
- realizacja międzynarodowego projektu prezentowanego przed komisją złożoną z zagranicznych ekspertów.

Zapraszamy do zapoznania się z opisami wyjazdów zagranicznnych do Stanów Zjednoczocnych oraz do Portugalii:
Stany Zjednoczone (opis) - ZOBACZ!
Stany Zjednoczone (zdjęcia) - ZOBACZ!
Portugalia (opis) - ZOBACZ!
Portugalia (zdjęcia) - ZOBACZ!
Hiszpania (opis) - ZOBACZ!
Hiszpania (zdjęcia) - ZOBACZ!


projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl