Logowanie

Wysokiej jakości staże dla studentów kierunku wojsko w systemie służb publicznych AMW

22222

    rek 1   of 1
dok 1    zarz 1

wwssp ten
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl